SZABÁLYZAT

Az online áruházat a K & KaArt Kft. üzemelteti.

Székhelye: 547367 Koronka, Alsó utca 164 sz.

Cégjegyzékszám: J26/784/2014

Nemzetközi adószám: RO33511800

Megrendelés leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el Vevő részére. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „kosárba” ikon-gomb megnyomásával Vevő vásárlási szándékát fejezi ki, amelyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék(ek) megnevezését és a darabszámot, valamint Vevő adatait. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Az oldalon az árak lejben értendők (ÁFÁ-t tartalmazzák). Külföldi megrendelés estén az illető ország valutájának napi árfolyamát vesszük figyelembe.

A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy Vevő által megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés meg nem valósíthatósága a szerződést megszünteti, ez esetben Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A rendelés regisztrálása után Vevő elállási joga megszűnik.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

· kaartoffice@gmail.com (e-mail);

· +40742-043-494, +40749-467-547 (telefonszámokon);

munkanapokon 8.00–15.00 óra között.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül a megadott e-mailcímen.

JÓTÁLLÁS ÉS ELÁLLÁS

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés meg nem valósíthatósága a szerződést megszünteti. A teljesítés meg nem valósíthatósága esetén a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül, visszautalja.

A megrendelt könyvekre és egyéb árucikkekre a Szolgáltató minőségi garanciát vállal, vagyis ha a megrendelt könyv nyomdahibás, akkor vállalja annak díjmentes cseréjét.

· A 34/04.06.2014-es kormányrendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (árucikkek átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben (kaartoffice@gmail.com) gyakorolhatja.

· A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az árucikk(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

· A kézhezvétel (árucikkek átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

· Elállás esetén az árucikk(ek)et saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (547367 Koronka, 164 sz..), és haladéktalanul, de legkésőbb az árucikk(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött árucikk(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. Az árucikk(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Vevő az árucikk(ek)et visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

· A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

· Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

· A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja: · olyan nem előre gyártott árucikk(ek) esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan árucikk(ek) esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak; · olyan árucikk tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más árucikkel; · hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).

· A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

· A megrendelt árucikk(ek) hibája esetén a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, az árucikk(ek)et a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni.

· Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 6 hónapon belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a

termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

· A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (árucikk ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 lejes ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. Az árucikk(ek) mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

FIGYELEM! Kérjük ne vegyen át a futárszolgálattól felbontott, kihasadt vagy elázott csomagot! A Szolgáltatónak nem áll módjában kicserélni a termé(ke)ket olyan sérülések esetén, amelyek a szállítási folyamat során keletkeztek, és a Vevő azt aláírásával hitelesítette.